Środek powierzchniowo czynny w glebie Retain Pro 10 L.

Retain Pro:jest niejonowym środkiem retencyjnym, który sprzyja równomiernemu rozprowadzaniu wody do strefy korzeniowej, współdziała z cząsteczkami gleby w celu ograniczenia wymywania.

Opakowanie : 10 L.

1 250,00 zł

Czas dostawy: 48h

Dodaj do listy życzeń

W glebach piaszczystych i luźnych wymagane jest zredukowanie tempa przepływu wody idealnym sposobem na to jest zastosowanie Retain Pro.

Preparaty retencyjne używamy na glebach lekkich o niskiej pojemności wodnej, posiadają one okres działania najczęściej do 6-8 tygodni. Można przerwać proces retencji poprzez użycie preparatu Pervade.

Korzyści płynące z zastosowania Retain Pro:

- Lepsze przenikanie poprzez murawę.

- Retencja wody w profilu glebowym

- Zapobieganie hydrofobi.

- zatrzymywanie wody w wysokich temperaturach.

- Aktywacja tleny w połączeniu z Oxy-Rush

Ważne:

- Pamiętamy nie możemy efektywnie stosować  w tym samym czasie środków Pervade i Retain Pro, jest to fizycznie i chemicznie niemożliwe

- Nadużywanie preparatów retencyjnych redukuje w glebie ilość tlenu, upośledza system korzeniowy. Blokuje przemiany azotu, stymuluje gromadzenie się filcu i potencjalnie bierze udział tworzeniu się „black layer” (Użycie z Oxy-Rush częściowo zapobiega negatywnym zjawiskom). 

- Po wystąpieniu hydrofobii należy użyć: Pervade a następnie Retain Pro. 

Retain Pro najlepiej zastosować na początku okresu suszy dwukrotnie w odstępie 3-4 tygodni.

Dawkowanie: Pierwsza aplikacja 20L/ha następnie 10-20l/ha/miesiąc, zależnie od warunków pogodowych i glebowych.

Popularne